GDPR - ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s odesláním poptávkového formuláře z webových stránek

podle čl. 13 Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)

 1. Správcem Vašich osobních údajů je Kohlman & Hašek a.s., IČ: 27154467, Františka Křížka 736/26, Praha 7, který lze kontaktovat:

  1. písemně: Františka Křížka 736/26, Praha 7 - 170 00, Česká republika

  2. telefonicky: +420 602 308 053

  3. e-mailem: kohlman@khtransport.cz

 2. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny k vedení obchodní komunikace v souvislosti s nabídkou produktů a služeb.

 3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zpracování nabídky na uzavření smlouvy o dílo na žádost subjektu údajů, případně poskytnutí jiných služeb.

 4. Kategorie příjemců osobních údajů:

  1. poskytovatelé webových služeb,

  2. poskytovatelé cloudových služeb.

 5. K předání osobních údajů příjemci ve třetí zemi, resp. mezinárodní organizaci NEDOCHÁZÍ.

 6. Doba uložení osobních údajů se řídí dobou trvání práv a povinností souvisejících s danou poptávkou.

 7. Práva subjektu údajů dle příslušných ustanovení Nařízení:

  1. právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,

  2. právo na opravu svých nepřesných osobních údajů,

  3. právo na výmaz svých osobních údajů,

  4. právo na omezení zpracování svých osobních údajů,

  5. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,

  6. právo na přenositelnost osobních údajů v případech, kdy jej Nařízení umožňuje,

  7. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na něm založeno,

  8. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 8. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je podmínkou pro zpracování nezávazné nabídky. Neposkytnutí údajů, představuje překážku k zpracování nezávazné nabídky.

 9. Správce neprovádí jakékoliv rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracováním včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

V GB vyzvedneme, zaplatíme, naložíme a dovezeme i Vámi zakoupené vozidlo, motocykl, karavan, zemědělskou techniku, stavební stroje atd.

Kohlman & Hašek a.s. - Zahradní 360, Jeneč 252 61 | IČ: 27154467 | Registrace: Rejstříkový soud v Praze, složka B 9369O cookies | GDPR

phone +420 220 982 400     phone_android +420 602 308 053     local_post_office info@khtransport.cz     local_post_office kohlman@khtransport.cz